Notícies SEMCV

En l'última reunió de coordinació de les assignatures de Matemàtiques II i Matemàtiques per a les Ciències Socials II, els coordinadors de matèria nomenats per la universitat, comunicaren que s'havia decidit sol·licitar la prohibició de l'ús de calculadores gràfiques, CAS i científiques programables en les Proves d'Accés a la Universitat d'aquest curs 2014-15, decisió que encara no ha sigut adoptada per la Comissió gestora de les PAU.

Aquesta decissió s'ha pres sense consensuar amb el professorat de batxillerat de les respectives matèries, en contra del que es disposa en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de novembre de 2008, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE de 24 de novembre de 2008).

Des de la Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana "Al-Khwarizmi" pensem que aquesta mesura perjudica greument als estudiants, trenca amb la metodologia d'ensenyament de les matemàtiques basada en l'ús de tecnologies que té una tradició de desenes d'anys i ens allunya de la tendència que es dóna en la resta de països europeus en usar cada vegada més tecnologia en l'accés a la Universitat.

Per tot això s'ha preparat el document adjunt per tal que, si ho estimeu convenient, el signeu com a Departament de Matemàtiques i es puguen adherir també altres departaments que puguen estar també afectats com els de Física i Química, Geografia, Economia i Tecnologia, el claustre o el Consell Escolar.

S'ha acordat remetre els textos signats al rector de la Universitat a què el vostre centre està adscrit i enviar còpia a:

  • Direcció General de Universitats. D. Felipe Palau Ramírez
  • Coordinador General de les Proves d'Accés a la Universitat del Sistema Universitari Valencia. Toni Gil Trilles Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Document per a enviar

Conclusions del grup de treball de la Federació Espanyola de Societats de Professors de Matemàtiques (FESPM) sobre el currículum"

Els documents pretenen oferir una proposta de currículum per a les matèries de l'àrea de Matemàtiques.

 

El MEC ha convocat ajudes per a l'elaboració de recursos didàctics per a la seua incorporació a les plataformes d'accés públic del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Per a més informació en este enllaç tens la convocatòria:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7305.pdf

 

Nota de premsa:
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2014/07/20140716-ayudas-profes.html

Al tribunal núm. 5 de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) en la Universitat Politècnica de València (UPV) s'ha impedit a l'alumnat que es presentava a la assignatura de Matemàtiques II fer servir les calculadores gràfiques, a pesar que al mateix full d'examen s'arreplega explícitament que si que en poden fer ús.

pau2014-1

Per la vesprada a l'assignatura de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, si que les han pogut utilitzar.

pau2014-2

Les instruccions que apareixen en tots dos exàmens són les mateixes. El greuge comparatiu de l'alumnat de Matemàtiques II del tribunal núm. 5 de les PAU a la UPV és clar.

Fase Provincial

DATA: 10 DE MAIG DE 2014

LLOC DE REALITZACIÓ: COLEGIO PAIDOS. DÉNIA

  Programa de la Fase Provincial.           Cartell de la convocatòria

Com arribar al COLEGIO PAIDOS

Classificats per a la Fase Provincial. Dénia 2014:   Nivell A     Nivell B     Nivell C

L'organització de la Fase Provincial de l'olimpíada matemàtica compta amb el professorat acompanyant per a formar part del jurat de les diferents proves.

Puntualització :

Si per altres compromisos algun participant no pogués presentar-se el dia de la convocatòria, quedaria autodescalificat. Agrairíem a les famílies i professorat la comunicació a l'organització de la no assistència d'aquell alumne seleccionat per a passar a la següent fase mitjançant email a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. (quan més prompte millor)