Curs

Introducció a l’ús de la calculadora gràfica a Secundària i Batxillerat

Calendari

  • Dilluns de 17:00 a 20:00 hores
  • Dies 16, 23 i 30 de gener, 6, 13, 20 i 27 de febrer i 6 de març
  • IES Veles e Vents. Camí dels cànters s/n. Torrent

Matrícula

El període de matriculació comprendrà des del 14 novembre fins el 13 de gener de 2017, ambdós inclosos.

En el moment de realitzar la petició o la sol·licitud de matrícula la persona quedarà automàticament assignada al curs.

Formulari d'inscripció

Per a comunicar qualsevol incidència podeu fer-ho al correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagament de la matrícula

Un cop feta la inscripció cal realitzar el corresponent pagament de la matrícula, que serà:

  • 40 euros per alumne i curs
  • 30 euros per a socis de la Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi, per alumne i curs

En cap cas es poden beneficiar del descompte les persones no sòcies, encara que el seu centre al que pertanyen sí que ho siga.

El pagament pot fer-se per transferència bancària o ingresant la quantitat corresponent al compte de la SEMCV en UNICAJA

  • IBAN: ES33 2103  1030 2400 3000 6548

Al concepte indiqueu Calculadora, juntament amb el nom i els cognoms.

Un cop fet efectiu el pagament cal enviar a este correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. el justificant de la transferència o l'ingrés, o bé un missatge electrònic generat per la mateixa entitat bancària un cop feta la transferència. 

 

Sol·licitud

L'assignació és immediata sempre que queden places disponibles al curs. Mentre la inscripció estiga oberta significa que queden places disponibles.

Formulari d'inscripció

Nombre de places

El curs es convoca amb un nombre màxim de 25 places, i per a poder-se realitzar han d'haver un mínim de 10 inscripcions amb el corresponent pagament de la matrícula.

Certificació

Per als participants que superen els cursos, s'emetrà certificat corresponent a un total de 30 hores lectives. Per part de la Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi se sol·licitarà la pertinent diligència de reconeixement de la certificació al Servici de Formació del Professorat per ser la SEMCV Al-Khwarizmi entitat col·laboradora en virtut de la RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es fa pública la relació del plans d’activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs 2016-2017

 (data de publicació en DOCV: 25/07/2016).

Segons l'orde 65/2012, de 26 d'octubre al seu article 4.2 tindran dret a la diligència de reconeixement per part de la Conselleria els següents participants:
a) El personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en què s'impartisquen les ensenyances regulades per la Llei Orgànica d'Educació.
b) Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des dels quals es presten servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
c) Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i este personal no supose més del 50 % de participació en l'activitat.

Cal tindre en compte que no es podrà diligenciar el certificat als participants que no estiguen en borsa o treballant en un centre públic, concertat o privat de la Comunitat Valenciana ni al professorat d'altres comunitats autònomes.

També cal tindre en compte la restricció de l'article 17.2 per a la realització d'activitats:
No es podrà participar en activitats formatives addicionals solapades en el temps si el còmput d'hores supera les 15 setmanals o es produïx coincidència de sessions. Tindran preferència de participació, en igualtat de condicions, aquelles persones inscrites que no estiguen cursant cap altra activitat.

Una vegada complits tots els requisits, les corresponents certificacions quedaran inscrites en el Registre de Formació del Servici de Formació del Professorat. Les dades de caràcter personal es tractaran amb el grau de protecció que establix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i s'adoptaran les mesures necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.

Formulari d'inscripció