FASE COMARCAL CASTELLÓ 2021

  

1.- Convoca: Societat d' Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana "Al-Khwarizmi".

2.- Organitza: Assemblea Provincial de Castelló de la Societat "Al-Khwarizmi".

3.- Participants: L’alumnat matriculat en 5è. i 6è. de Primària i en E.S.O. per al curs 2020 – 2021 en Centres Públics i Privats de la Comunitat Valenciana. Els alumnes queden agrupats en tres nivells: primer i segon d'ESO (nivell A), tercer i quart d'ESO (nivell B) i cinquè i sisè de Primària (nivell C).

4.- Objectius de l’Olimpíada Matemàtica:

 • Divulgació de les matemàtiques a través de la resolució de problemes.
 • Afavorir una actitud positiva cap a les matemàtiques entre l‘alumnat i la societat en general.
 • Potenciar el gust per la resolució de problemes a través d’una activitat formativa, lúdica i creativa.
 • Desenvolupar capacitats d’intuïció, raonament, imaginació i deducció.
 • Fomentar la convivència, l’intercanvi d’idees i amistat entre estudiants i professorat.
 • Divulgar les proves proposades amb l’objectiu d’oferir material de recolzament al professorat de Matemàtiques i incorporar l’ús de les tecnologies imperants a les classes de matemàtiques.

5.- Desenvolupament: L’Olimpíada consta de vàries fases: Comarcal, Provincial, Autonòmica i Nacional.

        Tenint en compte la situació actual de pandèmia, la comissió organitzadora de l'olimpíada matemàtica ha decidit modificar la dinàmica habitual de realització de les diferents proves.

 • La Fase Comarcal consistirà en una prova de caràcter individual. Se celebrarà el dijous 25 de març de 2021 entre les 12:30 i les 16:00 h. en cada centre educatiu, tenint en compte que la prova durarà una hora i mitja. A la Fase Comarcal se seleccionaran els participants que passaran a la Fase Provincial.
 • La Fase Provincial consistirà en una prova individual i se celebrarà al llarg del matí del dissabte 8 de maig de 2021 a l'IES BOTÀNIC CAVANILLES de la Vall d'Uxò. A la Fase Provincial se seleccionaran 8 finalistes per nivell, que passaran a la fase Autonòmica.
 • La Fase Autonòmica consistirà en la realització d'una prova individual, i se celebrarà pel matí del dissabte del 29 de Maig de 2021 a l'IES VILA-ROJA d'Almasora (Castelló). A la Fase Autonòmica se seleccionaran 3 participants de 1r i 2n d'ESO i tres participants de 5é i 6é de primària, que passaran a la Fase Nacional.

6.- Fase Comarcal:

 

Celebració de la fase comarcal 2021:

 • La fase comarcal de l’olimpíada 2021 se celebrarà el dijous 25 de març entre les 12:30 i les 16:00 h. en cada centre educatiu, tenint en compte que la prova durarà una hora i mitja, i passarà la prova a l’alumnat inscrit el professorat col·laborador del centre.
 • La fase comarcal consistirà en una única prova individual, en la que els alumnes s’hauran d’enfrontar a 5 problemes.
 • La prova es farà arribar en pdf per correu electrònic a la persona que represente a cada centre educatiu, per a que prepare amb un temps prudent les còpies necessàries, junt amb la llista de l’alumnat del centre que hi participa i les instruccions per a identificar els fulls de les respostes de cada estudiant.
 • La inscripció serà mitjançant formulari electrònic, i la quota seguirà sent de 5€ per alumne, tenint en compte que caldrà descomptar del total a pagar per cada centre educatiu la quantitat pagada el curs passat, si fora el cas.
 • Una volta feta la prova, el responsable del centre posarà les respostes junt les autoritzacions familiars en un sobre, que caldrà enviar per correu certificat a la següent adreça:

                M. JOSÉ PERIS CERDÁ
                IES EL CAMINÀS
                C. PINTOR SOLER BLASCO, 3
                12003-CASTELLÓ DE LA PLANA

 

Procés d'inscripció:

Per a inscriure’s a la XXXI Olimpíada Matemàtica l’únic requisit és estar matriculat durant el curs 2020-2021 en el curs corresponent al nivell en un centre de la província de Castelló, i pagar els drets d’inscripció. Cada participant en la Fase Comarcal de l’Olimpíada Matemàtica haurà de pagar 5€ de drets d’inscripció, en els quals s’inclouen la samarreta commemorativa de l’Olimpíada i un diploma de participació. Caldrà ingressar per transferència la quantitat corresponent al total dels alumnes del mateix centre al següent número de compte de RURALNOSTRA, restant la quantitat ingressada el passat curs per la inscripció: 

Ruralnostra: 3138-1199-86-2029599418,   IBAN ES79 3138 1199 8620 2959 9418

indicant en la referència o concepte de l'ingrés el codi del centre educatiu, nom del centre i poble. El Codi d'inscripció que vos donarà el formulari quan la feu cal conserval-lo per si fera falta per a futures verificacions o modificacions de la inscripció, així com l'informe amb les dades d'inscripció que heu posat. Els centres únicament podran presentar aquell número d’alumnes dels que tinguen pagada la seua inscripció.

Demanem al professorat fer una selecció prèvia dels alumnes que representaran al seu col·legi o institut, en una activitat a desenvolupar al propi centre. També demanem ens indiquen quants seran els professors acompanyants així com totes les seues dades, i col·laborar en el desenvolupament de les proves. De cada centre es podran presentar per a cada nivell, com a màxim, el següent número d’alumnes:

Nº de línies en el Centre*

   1   

 2  

 3 

 4 o més 

Nº màxim d’alumnes per nivell
A, B o C

2

4

6

8

(*) El número de línies és el número de grups d'alumnes que hi ha en cada curs. En el cas de que en un cicle hi haja en cada curs un diferent número de grups, entendrem pel número de línies el número major.

El professor o professora responsable de l’activitat omplirà el formulari d’inscripció ‘on line’ seguint els passos que el mateix proposa. Cal realitzar les quatre parts de manera seqüencial:

 

 • PRIMERA PART: Registre del Centre i del professor/a responsable del centre educatiu: a partir de gener de 2021. Es demana el codi del centre i les dades del professor o professora de contacte. El sistema vos envia un codi d'inscripció que farà falta per a fer el següent pas.
 • SEGONA PART: Informació del nombre de professorat acompanyant i del nombre d'alumnes que van a participar. El sistema vos diu la quota que cal pagar a partir del nombre d'alumnes que voleu inscriure. Si ja fereu el pagament el curs passat, sols caldrà ingressar la diferència si aquesta és positiva. Si fora negativa, vos transferirem el que cal tornar.
 • TERCERA PART: Cal enviar el rebut de pagament de la cuota de participació escanejada. FINS EL 20 DE FEBRER DE 2021.
 • QUARTA PART: Inscripció del professorat acompanyant i de l'alumnat participant. FINS EL 27 DE FEBRER DE 2021. Es demana:
  - Nom, cognoms, DNI, correu electrònic del professorat acompanyant i la talla de la samarreta que regalem al professorat col·laborador.
  - Nom, cognoms, curs de cada alumne, telèfon de la família i la talla de la samarreta que regalem a l'alumne.

Després de feta la inscripció podeu verificar la informació registrada a la base de dades usant el vostre codi d'inscripció.

 

Cal fer el procés de pagament abans del 20 de febrer de 2021, ingressant el TOTAL dels alumnes inscrits en una única transferència posant en el concepte el codi del centre educatiu, nom del centre i població. Es disposa fins el 27 de febrer de 2021 per a registrar les dades dels alumnes i professorat acompanyant. El formulari està al requadre que trobaràs un poc més endavant.

Una volta tancat el període d’inscripció, no s’admetran modificacions ni canvis a la llista d’inscripcions. L’organització demana al professorat posar la màxima cura a l'hora d'omplir el formulari electrònic, i consultar al mateix si totes les dades incloses són les correctes, per tal de contrastar les possibles errades i evitar dades personals erròniament escrites o alumnes que no s'han inclòs a la base de dades. L'organització queda exclosa de qualsevol responsabilitat al respecte per l'incompliment d'aquesta formalitat.

Una volta celebrada la Fase Comarcal, el Jurat designat per la SEMCV designarà entre tots els participants als participants per nivell com a seleccionats per a participar en la Fase Provincial. La informació es farà pública a la pàgina web de la Societat al llarg de la quinzena següent a la celebració de la fase comarcal. Caldrà confirmar l'assistència a la Fase Provincial mitjançant un correu electrònic dirigit a l'organització. Demanem al professorat dels alumnes seleccionats ens avisen de qualsevol baixa en el cas de no poder assistir a la següent fase, per tal de substituir a l’alumne absent per un reserva. El dia de la celebració de la fase comarcal, els participants hauran de portar el document d'autorització familiar i entregar-lo al professorat del centre.

Document d'autorització familiar

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Per a qualsevol dubte o consulta es poden dirigir a nosaltres per correu electrònic:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.       

 

IMPORTANT: Llegiu el programa als participants abans de la seua participació. No estarà permès l’ús de mòbil ni de aparells de música durant les proves, pel que aconselleu que millor no els porten. Insistiu en que quan contesten les proves, raonen al màxim i expliquen el que fan i com ho fan, ja que el jurat podrà valorar millor la seua resposta. Per a resoldre les activitats proposades es demana que cada alumne porte aquell material que considere precís: bolígraf, llapis, goma, regla, compàs, calculadora...  Atenció: no estarà permès les llistes amb fórmules en cap prova, provocant la desqualificació a qui no respecte aquesta norma.

Additional information