XVII CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL “MATEMÀTICA A LA VISTA” SEMCV

Premis del Apartat II

Menció Especial - Una familia de primos vigila nuestras costas a plena luz del día (3 de 4)
Menció Especial - Una familia de primos vigila nuestras costas a plena luz del día (3 de 4)
Isabel Font Cardona-