4es Jornades de Didàctica de les Matemàtiques organitzades per L'Associació de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals (http://www.apmcm.cat/)

jornades-4_apmcm

diptic de les Jornades

 

Additional information