Maths & Crafts: una manera d’aprendre anglès en Matemàtiques

Nivell: Secundària

Divendres 30 de setembre 2016

Aula P2 10 de 18:30 a 19:00h

Esta comunicació tracta una experiència de bilingüisme en l'assignatura de Matemàtiques (especialment en el bloc de geometria) amb alumnat de 1erESO.
Aquest projecte denominat Maths & Crafts seguix la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) que afavorix l'ús de l'anglès de forma natural ja que els alumnes es centren en els continguts que li'ls impartixen i no tant en l'idioma.
Es presentarà el vocabulari matemàtic en anglès i la forma d'introduir-ho, a més de la metodologia, activitats i recursos utilitzats.

Marta Argudo Ortiz
Col·legi Sagrada Familia P.J.O. (València)

Additional information