Programa pilot Aprofundeix 2015-2016: informació encriptada

Nivell: Secundària

Divendres 30 de setembre 2016

Aula P2 11 de 18:30 a 19:00h

Durant el curs 2015-16 es va posar en marxa un programa pilot Aprofundeix a la Comunitat Valenciana. A València es va realitzar un programa reduït de quatre sessions, una de les quals tractava sobre criptografia i codis. En aquest treball presentarem el desenvolupament d'aquesta sessió, així com la seua relació amb la resta de les sessions. La proposta s'emmarca dins d'un repte global en el qual els alumnes,com a investigadors d'una organització secreta al servei del govern, han d'anar resolent en equip diversos enigmes relacionats amb la transmissió d'una malaltia letal. També explicarem les implicacions del programa Aprofundeix en el sistema educatiu valencià i com els professors de Matemàtiques podran implementar projectes amb materials originals propis o amb materials existents ja desenvolupats en altres comunitats.

Carlos Segura Cordero
Conselleria d’Educació (València)

Elena Thibaut Tadeo
Conselleria d’Educació (València)

Additional information