Aplicació de les matemàtiques al nostre entorn. Rutes matemàtiques

Nivell: Multinivell

Divendres 30 de setembre 2016

Aula P2 11 de 19:30 a 20:00 h

Les Matemàtiques estan presents en molts aspectes fonamentals de la vida quotidiana. Una manera de mostrar la presència de les Matemàtiques al nostre entorn és la utilització de les Rutes Matemàtiques, les quals són una manera molt útil d’aplicar els coneixements matemàtics adquirits a l’aula a un entorn real. Amb aquestes, els alumnes veuen les Matemàtiques des d’un altre punt de vista més pràctic i a la vegada lúdic.
Les rutes es poden fer per a tot tipus de nivells de coneixements, des d’alumnes d’infantil a alumnes universitaris, encara que la utilització més habitual d’aquestes rutes és per a alumnes de Primària i Secundària. Evidentment, aquestes rutes es poden adaptar també als coneixements d’un públic general (no estudiants).

Òscar Forner Gumbau
IES Cap de l’Aljub (Santa Pola) - Departament de Matemàtiques de la UA (Alacant)

Additional information