Artefactes i d’altres materials que ajuden a entendre la matemàtica nivell: 1r cicle de primària

Nivell: Primària

Dissabte 1 d'octubre 2016

Aula P2 11 de 16:00 a 17:00 h

Es treballa des de la manipulació, el joc, el raonament i la comprensió. Intentant que les activitats siguen significatives.
Es dóna molta importància a la descomposició de nombres i al valor de la posició, com a base per fer un bon càlcul mental.
Els algorismes es treballen des de la seua utilitat per resoldre situacions, donant més importància a la comprensió d’allò que es fa, que al treball de la mecànica de les operacions.
Treballem perquè l’expressió oral siga cada vegada més precisa fent ús del llenguatge matemàtic..

Marisa Soriano Lafarga
Escola Gavina (Picanya)

Creu Planells Garces
Escola Gavina (Picanya)

Additional information