Formació SEMCV

La Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana, en el seu afany de promoure activitats que considera d'interès per a la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques, intenta oferir un servei més al professorat de matemàtiques.

Estan previstes activitats presencials com les jornades, les olimpíades i el curs de calculadores, entre altres, deixant els cursos a distància per a les futures ampliacions del pla de formació, en tot cas els materials estaran allotjats a la plataforma Moodle de la Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi

https://semcv.org/moodle

El pla de formació per al curs 2016-2017 ha estat reconegut per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport mitjançant RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual es fa pública la relació de plans d’activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs 2016-2017.

Jornades Altres 

Jornada d'educació matemàtica per a infantil i primària

Altres algoritmes per a matemàtiques  

L’aprenentatge dels conceptes matemàtics no és senzill. Calen diverses aproximacions i des de diferents perspectives per comprendre’ls i connectar-los amb altres coneixements.  

L’ús de materials manipulatius i tecnològics propicien situacions on l’alumnat elabore models on sustentar els coneixements que adquireix, permetent-li treballar del concret a l’abstracte.

Els materials afavoreixen, a través de l’exploració i l’experimentació, la presa de decisions, la discussió, el raonament i prova, la generalització, la reflexió, l’abstracció i les connexions dintre i fora de les matemàtiques. Ara bé, perquè siga possible cal una bona gestió i planificació ja que el material per si mateix no garanteix l’aprenentatge.

Dia: Dissabte, 18 de gener de 2020

Lloc de realització: Casa de la Cultura. C/ Sagra, 17 - Torrent

Programa provisional

9:00 – 9:15 Recepció
9:15 – 9:30 Obertura i presentació de la jornada
9:30 – 10:30 Conferència OAOA. "No se me dan bien las matemáticas". Ángel Antonio García Marrero
10:30 – 11:00 Pausa
11:00 – 12:00 Conferència. "Artefactes, càpsules, serps i embuts, per a viure la matemàtica". Creu Planells i Marisa Soriano
12:30 – 14:00 Tallers
14:00 – 16:00 Pausa per anar a dinar
16:00 – 17:30 Tallers
18:00 – 19:00 Conferència. "Materials manipulatius: un camí cap a  l’abstracció". Daniel Ruiz Aguilera
19:00 – 19:15 Cloenda
19:15 – 20:00 Assemblea general de socis

Inscripció

Places limitades a 150, i sentint-ho molt hem hagut de tancar la inscripció degut a que s'ha sobrepassat l'aforament del local

Inscripció tancada

Poster Jornada Torrent 3

 

Subcategories

Additional information