Museu de Matemàtiques de Catalunya (mmaca)

Nivell: Multinivell

Dissabte 1 d'octubre 2016

 De 10:30 a 12 h

Al llarg dels darrers anys el Museu de Matemàtiques de Catalunya (mmaca) ha portat a terme moltes exposicions en indrets diversos que han estat visitades per milers de persones, tant públic general com escolar. L’èxit d’aquestes iniciatives ens ha fet pensar en la conveniència de crear maletes amb un conjunt de materials manipulables que responguin, entre d’altres, a tres característiques:

  • Els reptes que plantegen poden integrar-se, de manera natural, en l’activitat escolar.
  • Es posen en joc idees matemàtiques des de diferents perspectives, es treballen habilitats de resolució de problemes (l'anàlisi de les variables, la simplificació de la complexitat, la verificació dels resultats), es fan raonaments i es formulen argumentacions, es presenta i es promou una visió integral i oberta de les matemàtiques.
  • Estan construïts amb materials simples i són de mida moderada de manera que poden servir com a models per a ser reproduïts a les escoles.

 

En les dues taules que presentarà el mmaca es mostraran alguns d’aquests materials: el quadrat greco – llatí, el tàngram paradoxal, un joc amb nombres i formes, el joc “tanca la caixa”, un puzle amb nombres naturals, un puzle de fraccions, un “qui és qui” aritmètic, disseccions de polígons, construcció d’un, dos o tres triangles equilàters, finestra pitagòrica, llibre de miralls... Un tast del nostre projecte de maletes amb materials que puguin ser útils en l’educació matemàtica..


Josep Rey
Mmaca (Cornellà de Llobregat)


Anton Aubanell
Mmaca (Cornellà de Llobregat)

Additional information