Geometria al pati de l’institut: mostra de teodolits i ballestilles per a fer dels alumnes topògrafs i navegants

Nivell: Secundària

Dissabte 1 d'octubre 2016

De 10:30 a 12 h

Es fàcil convertir el pati de l’escola en un laboratori de geometria, i si ens ajudem de cintes mètriques més encara. Si contem amb una fotografia àrea podem posar a prova les escales o el teorema de Tales. I si a més a més tenim una ballestilla o un teodolit, els nostres alumnes poden sentir-se com navegants en la antiguitat, o com a topògrafs per un dia.
A la taula mostrarem els material que fem servir al nostre centre: teodolits, ballestilles cintes mètriques així com els materials que utilitzen els nostres alumnes (fitxes, plantilles, problemes ...). explicarem com utilitzar els diferents útils de medició y comentarem les propostes metodològiques que utilitzem..

Samuel Cortés García
Colegio Salesiano San Juan Bosco (València)

Additional information