Superfícies seccionade

Nivell: Multinivell

Dissabte 1 d'octubre 2016

De 10:30 a 12 h

En aquesta taula, els assistents podran veure com s'han construït alguns models reals de superfícies utilitzant cartolines. Hi ha diferents formes de construir superfícies depenent de la propietat geomètrica que utilitzem. Per exemple, qualsevol superfície es pot construir obtenint les peces al intersecar la superfície amb dues famílies de plans paral·lels i perpendiculars entre elles. Ara bé, hi ha algunes corbes especials en certes superfícies de revolució, que et permeten obtenir un model real, per exemple, els cercles de Villarceau en el tor o les el·lipses en el cilindre..

María García Monera
Complex Educatiu de Xest (Xest)

Additional information