Problemes de matemàtiques amb la CASIO fx 570/991 classwiz

Nivell: Secundària i Batxillerat

Dissabte 1 d'octubre 2016

De 10:30 a 12 h

La calculadora Casio fx 570/991 SPX iberia Classwiz permet provar la conjectura d’un problema, resoldre equacions. Aquests processos porten implícits procediments d’anàlisi i modelització, comprovació, experimentació, i investigació, procediments que motiven l’activitat constructiva de l’alumnat. En aquest taller resoldrem distints problemes de matemàtiques, l’origen d’alguns d’ells d’olimpíades matemàtiques.

Ricard Peiró i Estruch
IES Abastos (València)

Additional information