La percepció y el raonament: dos aspectes claus en la resolució de problemes

Nivell: Infantil i Primària

Dissabte 1 d'octubre 2016

De 10:30 a 12 h

Uns dels grans problemes que arrosseguem en l’educació és la falta de plantejaments que estimulen processos cognitius que potencien el pensament. Els nous currículums escolars, conscients d’aquesta necessitat, han buscat com solució creuar continguts tradicionals amb processos cognitius. L’escola del futur passa per trobar la manera de dur-los a la pràctica, començant ja en infantil i no deixant de tenir-ho en conte en qualsevol altra etapa educativa. Alguns dels esmentats processos son: observar, analitzar, interpretar, deduir, inferir, formular hipòtesis, donar raons, seleccionar possibilitats, inventar, relacionar parts i tot, improvisar...

Pere Berjas
CEIP Ramón Laporta ( Quart de Poblet)

Additional information