I Jornades organitzades per el IG Andalusia a Córdoba. Abril de 2010.

http://thales.cica.es/geogebra/?q=node/13

Additional information