Instituts GeoGebra

L'Institut Internacional GeoGebra (GII) és l'organització sense fins de lucre  del programari lliure Geogebra. En el GII, professors i investigadors de tot el món treballen junts per a promoure l'aprenentatge i l'ensenyança de les matemàtiques per mitjà del suport i la coordinació de les activitats següents:

* desenrotllar els materials del treball en  GeoGebra,
* una oferta de tallers per a mestres i futurs formadors GeoGebra,
* desenrotllar GeoGebra i implementar noves funcionalitats del programari,
* Desenrotllar un sistema de suport en línia per a professors,
* avaluar i millorar les activitats de desenrotllament professional i materials,
* disseny i implementació de projectes d'investigació tant en GeoGebra i GII, i
* fer presentacions en conferències nacionals i internacionals.

http://www.geogebra.org/IGI/

S'ha creat una pàgina web dels Instituts GeoGebra de l'estat espanyol (institutosgeogebra.es) per a arreplegar tota la informació dels instituts.

institutosgeogebra

acgL’Associació Catalana de GeoGebra (ACG) neix com a resposta a la crida feta per Markus Hohenwarter, autor de GeoGebra, per tal que els usuaris de GeoGebra s’agrupin per territoris i passin a formar part de l’IGI (International Geogebra Institute).

Un grup format per professorat de diferents nivells educatius (des de l’educació primària fins a la universitat) d’arreu de Catalunya, molt interessats en el projecte GeoGebra, van decidir constituir una associació (l’ACG), registrar-la i demanar-ne el reconeixement com a seu catalana de l’IGI.

http://acgeogebra.cat/

igcEl IGC ha sido impulsado por profesores de diferentes regiones españolas, vinculados, al igual que GeoGebra, al proyecto europeo de geometría dinámica Intergeo, en el que participa la Universidad de Cantabria (UC). El IGC desarrolla sus actividades a través del CIEM de la UC y cuenta con un GeoGebra Institute Trainer reconocido por el IGI.

http://geogebra.es/

igaEl Instituto GeoGebra de Andalucía se crea en el seno de la SAEM THALES para desarrollar las siguientes actividades:

  • Divulgación de las posibilidades que GeoGebra ofrece para fomentar su uso en el aula.
  • Creación de materiales con GeoGebra para facilitar el trabajo del profesorado en los distintos niveles educativos.
  • Recopilación de materiales elaborados por el profesorado que puedan servir de ayuda para otros profesores que deseen incorporar GeoGebra en su aula.
  • Evaluación de materiales que utilicen GeoGebra como recurso didáctica.
  • Realización de actividades de formación sobre utilización y posibilidades de GeoGebra en los distintos niveles educativos.
  • Establecimiento de mecanismos de contacto para todo el profesorado interesado en GeoGebra.
  • Colaboración con los Institutos GeoGebra de España, así como con los creados en otros países.

http://thales.cica.es/geogebra/

iggLa Asociación Galega de Profesores de Educación Matemática creó el IGG el 23 de noviembre de 2010.

http://www.agapema.org/?q=node/196

igclm

La Socieda Castellano Manchega de Profesores de Matemáticas ha impulsat la creació del Instituto Geogebra de Castilla-La Mancha.

http://edu.jccm.es/proyecto/scmpm/index.php/igclm

logo igcan-300x287En la actualidad, la actividad informativa y formativa de este instituto se apoya fundamentalmente en tres sitios web:

En aquest blog trobaràs notícies de l'Institut GeoGbra del País Basc.

igpv

http://www.unibertsitatea.net/blogak/geogebra/

En el mes d'octubre de 2014 ha estat constituït i aprovat l'Institut GeoGebra de Castilla y León.

Logo IGCYL

http://www.geogebracyl.socylem.es

Additional information