S'ha creat una pàgina web dels Instituts GeoGebra de l'estat espanyol (institutosgeogebra.es) per a arreplegar tota la informació dels instituts.

institutosgeogebra

En els últims anys, GeoGebra s'ha convertit en el programa de geometria dinàmica (i, cada vegada més, de matemàtiques, en general) de major acceptació entre el professorat de matemàtiques, per la seua qualitat, versatilitat, caràcter obert i gratuït i per l'existència d'una amplíssima comunitat d'usuaris disposats a compartir experiències i materials educatius realitzats amb GeoGebra.

A Espanya, GeoGebra compta amb set Instituts GeoGebra:

Estos Instituts formen part de la xarxa de l'International GeoGebra Institute (IGI) i tenen com a missió la difusió i ensenyança de GeoGebra, la certificació del nivell de coneixements adquirit per l'usuari, el desenrotllament de materials i, en general, el suport al professorat per a la utilització dels mateixos en un context educatiu.

Additional information