acgL’Associació Catalana de GeoGebra (ACG) neix com a resposta a la crida feta per Markus Hohenwarter, autor de GeoGebra, per tal que els usuaris de GeoGebra s’agrupin per territoris i passin a formar part de l’IGI (International Geogebra Institute).

Un grup format per professorat de diferents nivells educatius (des de l’educació primària fins a la universitat) d’arreu de Catalunya, molt interessats en el projecte GeoGebra, van decidir constituir una associació (l’ACG), registrar-la i demanar-ne el reconeixement com a seu catalana de l’IGI.

http://acgeogebra.cat/

Additional information