L'Institut Internacional GeoGebra (GII) és l'organització sense fins de lucre  del programari lliure Geogebra. En el GII, professors i investigadors de tot el món treballen junts per a promoure l'aprenentatge i l'ensenyança de les matemàtiques per mitjà del suport i la coordinació de les activitats següents:

* desenrotllar els materials del treball en  GeoGebra,
* una oferta de tallers per a mestres i futurs formadors GeoGebra,
* desenrotllar GeoGebra i implementar noves funcionalitats del programari,
* Desenrotllar un sistema de suport en línia per a professors,
* avaluar i millorar les activitats de desenrotllament professional i materials,
* disseny i implementació de projectes d'investigació tant en GeoGebra i GII, i
* fer presentacions en conferències nacionals i internacionals.

http://www.geogebra.org/IGI/

Additional information