La Federació Espanyola de Societats de Professors de Matemàtiques convoca la III Edició de Cursos d' Formació a Distància, per al curs 2012-2013.

Introducció a GeoGebra 4 per Secundària

El període de matriculació comprendrà des del 15 de febrer al 6 de març de 2013

La informació detallada la podeu consultar en: http://www.fespm.es/III-Edicion-de-los-cursos-a

Additional information