La Consejería de Educación Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha i la Federació Espanyola de Societats de Professors de Matemàtiques (FESPM) volen participar en la commemoració del IV Centenari de l'edició de la segona part de la immortal obra El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha publicada en 1615, convocant el premi:

El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha entre escolares

Per mitjà d'este Premi, la FESPM desitja presentar al professorat i a l'alumnat d'Espanya una proposta que servisca d'estímul pedagògic i d'oportunitat per a conéixer millor l'obra, als seus personatges centrals, a la filosofia que els mou i als aspectes matemàtics que conté, com va quedar reflectit en la publicació "El Quijote y las Matemáticas" que amb motiu del Dia Escolar de les Matemàtiques es va realitzar l'any 2005 per part de la FESPM.

El termini de presentació finalitza a les 24 hores del dia 23 d'abril de 2015.

Més informació: http://www.fespm.es/Premio-El-ingenioso-caballero-Don