La Societat d'Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi és una societat de professors i professores de Matemàtiques. Els objectius de la Societat són, d'acord amb els seus estatuts:

 

  • Difondre les matemàtiques i els diversos corrents de pensament matemàtic.
  • Transmetre innovacions educatives en l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques.
  • Impulsar el desenvolupament i difusió d'investigacions en Educació Matemàtica.
  • Fomentar totes aquelles activitats encaminades a superar els obstacles a la difusió de les matemàtiques generats per motius culturals o de gènere.
  • Col·laborar i intercanviar informació amb Associacions i Societats de similar caràcter i finalitat.
  • Col·laborar amb institucions i entitats per a la realització d'estudis i activitats relacionats amb les Matemàtiques i l'Educació Matemàtica.
  • Realitzar estudis, crítiques i propostes curriculars per a qualsevol dels nivells educatius.

La junta directiva actual va ser nomenada en l'última Assemblea General celebrada a València el passat de 10 de desembre de 2016. Està composada per:

 

PRESIDENT

Onofre Monzó

VICE-PRESIDENT

José Antonio Mora

SECRETARI GENERAL

Tomás Queralt

TRESORER

Maria Teresa Navarro

VOCAL COMISSIÓ ALACANT

Óscar Forner

VOCAL COMISSIÓ CASTELLÓ

Amparo Monedero

VOCAL COMISSIÓ VALÈNCIA

Maria García Monera

VOCAL CALENDARI MATEMÀTIC

Rafael Martínez

VOCAL RESPONSABLE DE LA WEB

Juan Fernando López

VOCAL COMISSIÓ GEOGEBRA

Joan Castillo
Fernando Arenas

VOCAL COMISSIÓ ESTALMAT CV

Joan Albert Gimeno Rovira

VOCAL COMISSIÓ CANGUR

Dolors Arnal

VOCAL PROBLEMES OLÍMPICS

Josep M. Martínez

VOCAL AULA VIRTUAL

Vicent Perales

VOCAL FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Gregori García

VOCAL CONCURS DE FOTOGRAFIA

Salvador Caballero

Dirección postal :

SEMCV Al Khwarizmi
Apartado 22.045
46071-València
secretaria(arroba)semcv.org