Concurs gràfic per augmentar la presencia femenina en les matemàtiques convocat per ESTALMATCV y ASFAMES, per a cinqué i sisé de primaria y prImer i segon de l'ESO.

Per a saber més: http://estalmatcv.blogs.uv.es/

CONCURSO MATECHICAS
Cartell convocatòria