La versió de Geogebra 5 (3D) contínua en versió beta. Continuamente s'estan traient versions beta, que funcionen cada vegada millor.

En l'últimes jornades de l'Associació Catalana de Geogebra es van presentar diversos treballs en 3d. La conferència inaugural GeoGebra 5.0: visualiser et manipuler la troisième dimension?, la va realitzar el professor Mathieu Blossier (França),mostrant les possibilitats de la finestra 3d que incorpora GeoGebra 5.

També el professor José Manuel Dos Santos, va presentar l'experiència amb alumnes de secundària de Portugal, sobre l'aprenentatge de la geometria tridimensional en les classes de matemàtiques.

Els enllaços oficials a les seues versions per a Windows instal·lador, Windows Portable, Linux, Mac i la versió que s'executa directament tenint instal·lat el Java.

Additional information