La nostra felicitació d'Any Nou 2014 de l'IGV i de la SEMCV Al-Khwarizmi amb la utilització de les isometries i el color dinàmic.

pajarita2014

La imatge del pajarita utilitzada en la felicitació és una de què apareixen en l'obra Equicomposición triangular de Luis Pinilla Joven.

geogebra iconopajarita2014.ggb

Additional information