La publicació de AGAPEMA dedica un número monogràfic a la Geometria Dinàmica coordinat per Tomás Recio amb col·laboracions dels professors participants en el projecte INTERGEO.

Additional information