La Associació Catalana de GeoGebra (ACG), ha publicat el tercer número de la revista Cònica.

conica3

http://acgeogebra.cat/#conica

Additional information