Publicacions

Llibres,  revistes i materials didàctics en suport digital i en paper.

Paradoja

José A. Mora, Creación realizada con GeoGebra

El Projecte Gauss enmarcat en el projecte Escuela 2.0 conté centenars d’items didàctics interactius per a Primària i Secundària.

logo_proyecto_gauss

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/

Additional information